Finurba
Consulti la informació de la seva
propietat en qualsevol moment.
24h on-line
 
 
 
PODEM AJUDAR-LO?
T. 933 638 600
 
 
Blogger    Facebook    Twitter    Instagram CATALÀ|ESPAÑOL
 
ACTUALITAT
Des de 1930 al seu servei
 
ADMINISTRADORS DE FINQUES COL·LEGIATS
02/03/2020
La tranquil·litat de comptar amb Administradors Col·legiats. Contacti amb nosaltres.
Legalització del llibre d'actes i constitució de la comunitat de propietaris.
Redacció d'estatuts o reglament de règim interior.
Convocatòria i assistència a les reunions amb assessorament jurídic i comptable.
Redacció d'actes de reunions i execució dels acords de les juntes.
Previsió de despeses anuals: emissió i cobrament de provisions de fons i bestretes.
Seguiment i control d'impagats.
Control i pagament de subministraments, manteniment, impostos, nòmines i cotitzacions d'empleats de la comunitat.
Gestió i conservació de la finca: obres i assegurances.
Demani pressupost per propietat horitzontal.
#AFCol·legiats #Administradorsdefinques #FincasFinurba @latranquil·litattémarca
 
 

 
api